Laboratuvar

TOPRAK ANALİZİ

AYAN TARIMSAL ANALİZ LABORATUVARI olarak 2016 yılından itibaren siz değerli çiftçilerimize hizmet vermekteyiz.

Toprak numunesi nasıl ve neyle alınır?

Analiz için toprak numunelerinin alınmasında en önemli nokta, alınan toprak örneğinin tüm araziyi yeterince temsil etmesidir. Numune alınmadan önce tarlanın farklı noktaları tespit edilmeli ve bunlar ayrı birer kısım kabul edilerek, karışık toprak örneği hazırlanır. Örnek alınacak yerin büyüklüğüne göre, 10 -15 noktadan numune alınır.

Doğru noktalar için tarlanın bir kısmından başlanıp, Şekil'de görüldüğü gibi kürek yardımı ile V harfi şeklinde gerekli derinlikte bir çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek 3-4cm kalınlığındaki toprak dilimi alınır.

Toprak numunesi alırken kürek dışında burguda kullanabilirsiniz. 

Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir. Kova içerisinde güzelce karıştırılır, mevcut olan bitki, taş ve tezeklerden ayrılır. Yaklaşık 1kg kadar numune torbaya konup, vakit geçirilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Örneklerin analiz edilebilmesi ve gübre tavsiyelerinin yapılabilmesi için birkaç haftalık bir süreye ihtiyaç olduğundan toprak örneklerinin ekim mevsiminden en az bir ay önce alınmış ve laboratuvara gönderilmiş olmaları gerekir.

 

Toprak Numunesi Alma Derinlikleri
Alındığı Yer
Derinlik (cm)
Tarla Bitkileri
0-30
Bağ ve Bodur Meyve Ağaçları
0-20, 20-40, 40-60
Klasik Ağaçlar
0-30, 30-60, 60-90


 Toprak örneklerinin alınmaması gereken yerler

 • Daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş yerler,
 • Eğimin değiştiği noktalardan,
 • Fazla ağaçlık yerler ve ağaç dipleri (meyve bahçeleri hariç),
 • Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yollara yakın olan kısımlar
 • Tarla hudutları ve bunlara yakın yerler,
 • Arazi veya tarlanın, çukur veya tümsek kısımları,
 • Su biriken kısımlar, akarsu ve sel basmış yerler,
 • Sap, kök ve yabani otların yığıldığı veya yakıldığı yerler,
 • Tuzluluğun bariz olarak görüldüğü yerler,
 • Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerler.
 • Hayvan gübrelerinin bulunduğu yerlerden,
 • Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerler,